Nomas noteikumi

  • Preces uz nomu tiek izsniegtas uz 4 dienām.
  • Par katru papildus dienu 5% no nomas maksas.
  • Drošības nauda, kas jāiemaksā, lai apstiprinātu rezervāciju – 30% no kopējās summas.
  • Krēslu pārvalki un lentas tiek izsniegti tīri un pirms atgriešanas nav jāmazgā – to izdarīsim mēs.
  • Nodošanas  – pieņemšanas aktā tiek precizēta soda nauda, ja radušies preces bojājumi (piemēram, lentām 1EUR, krēslu pārvalkiem 4EUR)

NOMAS LĪGUMS